Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
"Nasz Dom" im. Edmunda Bojanowskiego

"Nasz Dom'' im. bł. Edmunda Bojanowskiego

               Bł. Edmund Bojanowski 1814-1871
 
      
   ,,Nasz Dom” im. E. Bojanowskiego jest placówką, zapewniającą dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokajającą jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne. Łączy zadania placówki typu socjalizacyjnego oraz interwencyjnego skierowane na dziecko i jego rodzinę.  Placówka przeznaczona jest dla 14 dzieci w wieku od 10 do 18 r.ż,  z możliwością przedłużenia pobytu do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęły naukę przed osiągnięciem pełnoletniości. Za zgodą dyrektora placówki pełnoletni wychowanek może pozostać w placówce do 25 r. ż. pod warunkiem  podjęcia dalszej nauki.
Celem placówki jest wszechstronne wychowanie oraz tworzenie właściwych dla prawidłowego rozwoju wychowanków warunków opiekuńczo-wychowawczych, religijnych, zdrowotnych i materialnych.
Jest to realizowane przede wszystkim poprzez:
  • troskę o dobro dziecka i jego wszechstronny rozwój osobowości, oparty na chrześcijańskim systemie wartości,
  • wprowadzenie wychowanków w potrójny wymiar pracy: umysłowej, duchowej i fizycznej,
  • przygotowanie wychowanka do samodzielnego życia opartego na odpowiedzialności i miłości.
Placówka podejmuje działania przede wszystkim w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnych formach opieki zastępczej.
 
Telefon: 82 576 66 75,
kom. 515 428 657,
Bank: PEKAO S.A. I O/Krasnystaw
Nr konta: 13 1240 2236 1111 0000 3703 5013

Nasz Dom im. E. Bojanowskiegohttps://www.domydziecka.org/placowka,1423.html

 

 

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.